ยืนยันแล้ว‼️ กกต.ประชาสัมพันธ์สีบัตรเลือกตั้งในการเลือกตั้ง ส.ส. ครั้งนี้ มี 2 สี

ยืนยันแล้ว‼️อย่างเป็นทางการ 📣📣📣
กกต.ประชาสัมพันธ์สีบัตรเลือกตั้งในการเลือกตั้ง ส.ส. ครั้งนี้
มี 2 สี โดยบัตรเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเป็นสีม่วง
และบัตรเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อเป็นสีเขียว

ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้กำหนดให้วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 เป็นวันเลือกตั้ง โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะได้รับบัตรเลือกตั้ง จำนวน 2 ใบ สำหรับการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อ ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอประชาสัมพันธ์สึบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป ที่ใช้ในการเลือกตั้งครั้งนี้ โดยบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เป็น "สีม่วง" และ บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ เป็น "สีเขียว" จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

#nnt #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ 


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar