รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี 2566

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งวดที1.pdf |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งวดที่2.pdf |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งวดที3.pdf |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งวดที4.pdf |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งวดที5.pdf |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งวดที6.pdf |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งวดที7.pdf |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งวดที8.pdf |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งวดที9.pdf |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งวดที10.pdf |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งวดที่ 11.pdf |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งวด 12 (3).pdf |
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar